ಫೆನಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ – ಟಾಕ್ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್

ಫೆನಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ – ಟಾಕ್ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್

Translating…

Photo via Fnatic Instagram

Fnatic, one of the biggest names in esports has announced an official lineup for Pubg Mobile comprising of top Indian players. The lineup is as follows:

  • Tanmay Singh aka Scout
  • Paritosh Sharma aka paritosh_plays
  • Ujwal aka DreaM
  • Harpreet Singh Janjuha aka RonaK
  • Mohammed Owais Lakhani aka Owais

PUBG Mobile is currently the most popular mobile game in India and seeing an international esports organization step in to make a lineup comprising soleley of Indian pros is a big breakthrough for the scene. Indian players have represented the country in numerous international events be it PMCO 2019 or Milan Games Italy, the players have stepped up to help create a global presence of our country in Pubg Mobile competitive scene. Fnatic has handpicked top tier players with competitive experience and this looks like a dream roster. The players have already updated their social media handles stating it proudly that they now play for Fnatic.

The players brag certain unmatchable achievements. RonaK and Owais both formerly played for Team Soul where they were crowned as Pubg Mobile Indian Series 2019 champions as well as PMCO Indian regional champions. It was announced in August by scOut_OP on his stream that these 5 players will come together to form Team X with which they will compete in PUBG Mobile India Tour 2019. The exact same roster has been picked up by Fnatic and they seem ready to take the competitive scene by storm and make a run to become the world’s best PUBG Mobile team.

Related posts