ಕಸೌತಿ ಜಿಂದಗಿ ಕೇ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಕೊಮೊಲಿಕಾ ಅಕಾ ಆಮ್ನಾ ಷರೀಫ್ – ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕಸೌತಿ ಜಿಂದಗಿ ಕೇ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಕೊಮೊಲಿಕಾ ಅಕಾ ಆಮ್ನಾ ಷರೀಫ್ – ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Translating…

TV Czarina and Kasautii Zindagi Kay’s producer Ekta Kapoor recently expressed her love for Komolika aka Aamna Sharif. Here’s what she said.

Kasuatii Zindagi Kay is faring really well, and the TRP rates are a proof of its popularity. Apart from Prerna and Anurag’s jodi, what attracts viewers to the show is the iconic negative character. Yes, we’re talking about the evil role of Komolika. For the unversed, of Kasuatii Zindagi Kay is a reboot version of the previous original Kasuatii released almost a decade ago. And that time, it was Urvashi Dholakia who essayed the role so beautifully that people still remember her as the original Komolika.

In the reboot season, talented actress Hina Khan stepped into the shoes of Komolika and took it to another level with her acting prowess. Fans loved Hina as Komolika, but the beautiful actress soon bid adieu to the show. Later, the makers announced Aamna Sharif as the new Komolika of Kasuatii Zindagi Kay. While people missed Hina, people were divided if she could live up to the mark set by Hina Khan and Urvashi Dholakia in playing the wicked character. But to everyone’s surprise, Aamna swooned everyone with her acting chops and performance and soon people accepted her as their very own Komolika.

ALSO READ: EXCLUSIVE: Children’s Day 2019: Erica Fernandes shares a childhood memory from her mini vacation

While many have already praised Aamna for playing Komolika so well, the latest to express her love is Ekta Kapoor. Ekta is marvelled by Aamna’s rendition of Komolika and she feels that the actress has settled really into the skin of her character. Though she believes that playing an antagonist is easy, she feels that Aamna is doing it as if she were born for the role. She also added that if she had to choose the best Komolika between the actresses who have played the role, she might choose Aamna.

Ekta elaborated, “Aamna has settled really well into the role of Komolika. Playing a negative character is never easy but Aamna is doing it as if she were born for this role. I’d hate to choose personals but if I ever had to, I think I love Aamna as Komolika, she has added her own touch to the character.”

Well, looks like the TV Czarina is very happy with Aamna Sharif and seeing her all praises for the actress makes our hearts melt. What are your thoughts on the same? Let us know in the comment section below.

Related posts