ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ '# ಡೆಲ್ಹಿ ನಂತರ ನೀಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವ ಸಂತೋಷಗಳು' ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಿರುಚುತ್ತದೆ – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ '# ಡೆಲ್ಹಿ ನಂತರ ನೀಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವ ಸಂತೋಷಗಳು' ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಿರುಚುತ್ತದೆ – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

Translating…

Updated : Nov 15, 2019, 18:59 IST121 views

After shooting in the country’s capital for over 2 weeks under Delhi’s severe air pollution, Priyanka Chopra is relieved to be breathing the fresh air of Mumbai. Taking to her Instagram story, Priyanka shared an appreciation post showing a glimpse of the clear blue sky in the metropolitan, with the caption, ‘the joys of seeing a blue sky after #delhi’. Just a week back, Priyanka pointed out the hazardous air conditions in the capital, asking everyone to stay safe as she shared a picture of hers wearing a mask.

Read MoreRead Less

Related posts